De uitdaging


Hoe bewaak je aandacht voor de doelgroep in een steeds omvangrijker wordende interventie? Dat is de vraag die het projectteam van de 'Alleen Jij Bepaalt'-gedragsinterventie zichzelf stelde toen het succes van de interventie leidde tot een uitbreiding van het aantal deelnemers. In het AJB-project worden op praktijkscholen jongeren tussen de 13 en 18 jaar via rolmodellen en sportclinics uitgenodigd om een jaar lang kosteloos en onder begeleiding te sporten. In dit jaar worden zij door speciaal opgeleide trainers begeleid tijdens het sporten met als doel dat zij aan het eind van het jaar lid worden van een sportvereniging. Met meer deelnemers aan het grootschalige project moest worden gezocht naar een manier die de effectiviteit en voortgang van het project kon monitoren. Dit op een wijze waarop de uitvoering van de interventie gebruikersvriendelijk en en digitaal ondersteund werd en waarin de praktische begeleiding van de jongeren centraal bleef staan.

Onze oplossing


Tijdens de begeleiding van jongeren gebruiken AJB-trainers nu een app die het mogelijk maakt om jongeren óp het trainingsveld te monitoren. De app is naadloos geïntegreerd met het cloudsysteem waarin voortgangsinformatie voor diegenen die daartoe geautoriseerd zijn per deelnemer, per vereniging of per sporttak getoond kan worden. Zo kunnen projectleiders de gesprekken met trainers op inhoudelijke wijze blijven aangaan. Voor de trainers geldt dat zij de voortgang van hun jongeren kunnen nagaan en zo deelnemers kwalitatief nog beter kunnen begeleiden . Ook alle ondersteunende acties voor de interventie zoals het contact met verenigingen, scholen en trainers wordt via onze cloud software georganiseerd.

Het resultaat


Het resultaat van deze opdracht is dat wij met het casusmanagementsysteem en de speciaal ontwikkelde app hebben mogen bijdragen aan het bewaken van de kwaliteit van de interventie waar inmiddels 1500 jongeren aan hebben deelgenomen. De interventie is inmiddels gevalideerd door het Nederlands Jeugd Instituut (NJI). In het huidige tempo neemt het aantal deelnemers elk jaar met 750 jongeren toe. De interventie wordt inmiddels uitgevoerd in drie sporttakken: voetbal, basketbal en honkbal. Vanaf november 2016 draait het casusmanagementsysteem ook bij zusterproject 'Ami, mi mes i mi logronan' op Curacao waar nog eens ruim 200 jongeren begeleid zullen gaan worden.

Onze aanpak tijdens deze opdracht

Advies
Onderzoek
Training
Borgen
Meer weten? Neem contact met me op.

Don de Haan (Projectleider)

06-53614213
d.dehaan@optimalesamenwerking.nl
Portfolio Don de Haan