De uitdaging


Hoe inventariseer je een gedragsverandering op het gebied van een gezonde leefstijl bij jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB)? Vanuit deze vraag startten de verkennende gesprekken met onder andere Marieke van Schijndel (beleidsadviseur) en Silvia van den Berg (educatief medewerkster) van Ipse de Bruggen. Na vraagverheldering bleek de gewenste inventarisatie onderdeel uit te maken van een groter bewustwordingsprogramma. De aangescherpte vraag werd nu:

Hoe maak je het mogelijk om voor een grote groep LVB-ers op duurzame, stimulerende en navolgbare wijze de bewustwording van een gezonde leefstijl te organiseren?

Onze oplossing


Wetende dat de doelgroep snel afgeleid kan zijn werden eerst de huidige trainingsmethoden onder de loep genomen. De inhoud van de bestaande training ‘Gezond leven’, nog met behulp van fysieke boekjes, zat al goed in elkaar. Maar doorontwikkeling was mogelijk op twee onderdelen:
  • stimuleren van de doelgroep met multimedia (met bijvoorbeeld voor hun herkenbare vloggers);
  • het schaalbaar en navolgbaar maken van de daadwerkelijke begeleiding van de jongeren.

Het idee voor ‘blended learning’, een combinatie van leren op de computer en leren in de praktijk, was geboren. Vervolgens werd in nauwe afstemming met begeleiders en cliënten een elektronische leeromgeving ingericht met 6 thema’s over een gezonde leefstijl.

Het resultaat


Jongeren van zes woongroepen zijn inmiddels aan de slag met het bewustwordingsprogramma Gezond leven. Samen met hun begeleiders reflecteren zij op de thema’s; eten, drinken, bewegen, relaxen, roken en drugs. De initiële vraag over het inventariseren van de levensstijl is onderdeel van het bewustwordingsprogramma geworden omdat een dagboek met vragen over de leefstijl van de jongeren is opgenomen aan de start van elk thema. Zo houden de beleidsmakers ook zicht op de gewenste gedragsverandering aan het einde van het programma.Lees hier ook de berichtgeving van 'Delft op zondag" over dit programma

Onze aanpak tijdens deze opdracht

Advies
Onderzoek
Training
Borgen
Meer weten? Neem contact met me op.

Don de Haan (Projectleider)

06-53614213
d.dehaan@optimalesamenwerking.nl