De uitdaging


Binnen het VenJ in-company opleidingsprogramma rond (keten)samenwerking was het de uitdaging voor de groep van senior beleidsmedewerkers aan de hand van verschillende leervormen te werken aan de leerdoelen. Een belangrijk leerdoel was de deelnemers inzicht te bieden in de algemeen geldende principes die van toepassing zijn op de dynamisch praktijk van complexe samenwerkingsprocessen.

Onze oplossing


Als onderdeel van een palet aan leervormen (denk hierbij aan o.a. een theoretische kennisboost, intervisie bijeenkomsten en casusbehandeling) is besloten de opleiding te starten met een Serious Game. Een Serious Game over uiteenlopende percepties van ketenpartners en benodigde ketenafspraken in een casus van huiselijk geweld. De gecreëerde context en de situatieschets in de Serious Game geven een unieke mogelijkheid de leerervaring in groepsvorm te interpreteren en te vertalen naar de werkelijkheid van de beleidsmedewerkers. De beleidsmedewerkers zijn zo in de gelegenheid gesteld te oefenen met een ‘andere ik’ in een veilige omgeving. Dit alles geeft de speler van de game de mogelijkheid de grenzen van het eigen leren te verdiepen. Zo ervaren zij de redenen achter de resultaten van het interactieproces. Hiermee verkrijgen alle deelnemers van de game inzicht in het gedrag dat vanuit informatie asymmetrie en gebrek aan duidelijke afspraken ontstaat. Hierdoor kunnen de betrokkenen, speler en docent, de werkelijkheid (beter) begrijpen en aannames of voorspellingen doen over huidige of toekomstige samenwerkingssituaties.

Het resultaat


Het gemiddelde totaalcijfer dat de beleidsmedewerkers van VenJ hebben gegeven voor de opleiding: 8.0

Quote van een deelnemer: “Door het rollenspel meteen op de eerste dag te doen, zonder dat de theorie besproken is en de artikelen gelezen zijn, maakt dat je beter inzicht krijgt in hoe je zelf 'normaal gesproken' zou handelen.

Inhoudelijke resultaten voor de beleidsmedewerkers:
  • Geleerd om te reflecteren op de eigen praktijk vanuit het samenwerkingsperspectief;
  • Inzicht verkregen in de verschillen tussen logistieke ketens en maatwerkketens;
  • Inzicht verkregen in de wijze waarop in horizontale samenwerkingsverbanden de rolverdeling tussen de verschillende functionarissen geborgd kan worden.

Onze aanpak tijdens deze opdracht

Advies
Onderzoek
Training
Borgen
Meer weten? Neem contact met me op.

Don de Haan (Projectleider)

06-53614213
d.dehaan@optimalesamenwerking.nl
Portfolio Don de Haan