Voor eenvoudige registratie en overdracht van relevante cliëntinformatie.


Wat is er eigenlijk met de cliënt afgesproken? Welke inspanningen hebben plaatsgevonden? En met welk resultaat?

Met de casusmanagement toepassing ben je in staat om vanuit de cliëntvraag en professioneel (samen) te werken. Werk vanuit de Cloud waar, wanneer en hoe jij dat wilt. Dus ook op tablet of laptop.

Werkzaamheden visualiseren


Primaire samenwerkingsprocessen afbeelden en operationaliseren

Is het gezamenlijk resultaat leidend in jouw samenwerking? Kent iedereen in jouw team of samenwerkingsverband zijn bijdrage aan het grotere geheel?

Rapporten


Voor inzicht en overzicht.

Kost het maken van rapportages elke keer weer tijd? Dat kan anders met rapportages die automatisch worden opgebouwd aan de van hand wat je registreert tijdens jouw primaire werkproces.


Netwerkvisualisatie


Je hebt het pas door als je het ziet.

Ben je actief in een netwerk van partners en cliënten? Weet jij dan ook hoe de actoren in het netwerk zich tot elkaar verhouden? Of kun je wel wat visuele ondersteuning gebruiken?

Notificaties


Altijd op de hoogte van relevante ontwikkelingen

Ken je dat? Dat je actief op zoek moet naar informatie in een systeem? Of dat je per mail collega’s op de hoogte moet brengen van aanpassingen die je zojuist hebt gedaan?


Logboek


Duidelijke overdracht van belangrijke informatie

Komt het voor dat je niet weet wat je collega met iemand besproken heeft? Sta jij weleens voor verrassingen? Heb jij de bestede tijd en kosten per activiteit in kaart?