Onderzoek en advies omtrent complexe casuïstiek.


Complexe casuïstiek: we doen er veel onderzoek naar. Van het definiëren wat casuïstiek complex maakt tot het interviewen van professionals en cliënten. Van het ophalen van informatie bij ketenpartners tot het analyseren van de samenwerking in de meest complexe casuïstiek. Om de benodigde multidisciplinaire aanpak van complexe casuïstiek vorm te geven doen we onderzoek, geven we advies en implementeren we de aanpak. Uit het analyseren van cliëntroutes en het onderzoeken van patronen in de samenwerking worden eerst inrichtingsvraagstukken gedestilleerd. Samen met ketenpartners wordt de samenwerking vervolgens opnieuw ingericht en geborgd. Hierbij staat het gezamenlijk resultaat voor de cliënt altijd centraal.

Producten & diensten



Integrale informatievoorziening
Alle cliëntinformatie op één plek

Casusmanagement
Overzichtelijke behandeling van casuïstiek

Elektronische leeromgeving
Flexibel en eenvoudig in gebruik

Slimme apps
Betrek cliënten, ondersteun professionals

Cliëntroutes
Onderzoek en visualiseer wat beter kan

Referentiemodellen
Een gevisualiseerd gezamenlijk verhaal

Interventiebeschrijvingen
Goed beschreven, goed onderbouwd, bewezen effectief

Strategische samenwerkingstrajecten
Integraal samenwerken gaat niet vanzelf