Gedreven door de overtuiging dat het ‘geheel meer moet zijn dan de som der delen’, draag ik nu zo’n 4 jaar actief bij aan het inrichten, monitoren en optimaliseren van samenwerkingsprojecten. Voldoening haal ik uit het samen met klanten realiseren van ‘winst uit samenwerking’ in complexe vraagstukken. Ik omschrijf mijzelf met de volgende concepten: ambitieus, teamspeler, humoristisch, gedisciplineerd, leergierig en loyaal. In mijn vrije tijd reis ik graag (met een grote voorliefde voor Azië) of ben ik in de basketbal zaal of sportschool te vinden.Voor meer informatie klik hier Portfolio Willem van Vredendaal

Willem van Vredendaal - Nieuws & BlogsVerschilt de samenwerking in een sportteam van het werken bij Optimale Samenwerking?

2-6-2017 - Willem van Vredendaal

Als kleine jongen wist ik het zeker; ik moest en zou profbasketballer worden. Vanaf mijn veertiende tot mijn negentiende levensjaar stond dan ook alles in het teken van het (tevergeefs) proberen te realiseren van deze droom; het wekelijks schitteren in de grotere basketbalzalen van Europa. Dit weekend was ik aan het mijmeren over deze periode in mijn leven. Ik besefte toen dat er veel meer overeenkomsten zijn, tussen mijn huidige werk en de rol en de dynamiek binnen een basketball team, dan je op het eerste gezicht zou denken. Bovendien denk ik dat er voor teams op de werkvloer van veel organisaties een hoop te leren valt van sportteams.

Toon meer informatie

Overeenkomsten tussen kunst en bedrijfsvoering

24-2-2017 - Willem van Vredendaal

Deze blog werd geschreven door oud collega Laura Goedee
Kunst als weerspiegeling van onze samenleving

Binnen onze alsmaar meer digitaliserende samenleving speelt het individu en innovatie een steeds belangrijkere rol. Organisaties en werknemers zoeken naar nieuwe wegen om zichzelf te ontwikkelingen en tot een succes te brengen. Naar mijns inziens is er geen betere weerspiegeling van onze wereld dan de kunstwereld. Kunst hangt namelijk samen met het cultureel geheugen -de culturele herinnering van een samenleving- en bevat artistieke uitingen vanuit het individu dat leeft in een bepaald tijdperk.

Toon meer informatie

Waarom schaffen organisaties een Elektronische Leeromgeving aan?

27-10-2016 - Willem van Vredendaal

E-learning en Elektronische Leeromgevingen
De focus van de samenleving is sinds het aflopen van de Tweede Wereldoorlog verschoven van een industry-based economie naar een knowledge-based economie (Spender & Scherer, 2007). In deze knowledge-based economie is kennis de belangrijkste asset van organisaties. Mede door deze verschuiving en gedreven door de technologische ontwikkelingen is ook de leerbehoefte van medewerkers veranderd. Medewerkers willen zelf kunnen bepalen wat ze leren, wanneer ze leren en vanaf welk device ze leren. E-learning is dè oplossing om in deze behoefte te kunnen voorzien. E-learning omvat elke vorm van leren waarbij gebruik wordt gemaakt van digitale ondersteuning. Een elektronische leeromgeving (ELO) is een voorbeeld van een vehikel waarmee invulling aan E-learning kan worden gegeven.

Toon meer informatie

9 succesfactoren voor complexe samenwerking

16-6-2016 - Willem van Vredendaal

‘’Yes, mijn rijbewijs is binnen!’’. Stephen loopt het gemeentehuis in om zijn zuurverdiende rijbewijs op te halen die hij de week ervoor na drie pogingen eindelijk gehaald heeft. Dat Stephen er uiteindelijk drie keer over gedaan heeft, ligt niet sec aan zijn bestuurderscapaciteiten. Stephen is namelijk een ‘probleemjongere’ en is al jarenlang een trouwe bezoeker van diverse instanties. Mede hierdoor heeft hij vertraging opgelopen in het halen van zijn rijbewijs. Toevallig bracht Stephen, voorafgaand aan het ophalen van zijn rijbewijs, nog een bezoek aan Bureau Jeugdzorg. Wat probeer ik nu met deze situatieschets te verhelderen?

Toon meer informatie

Het belang van monitoring binnen jeugdinterventies

1-12-2015 - Willem van Vredendaal

In de ontwikkelfase van jeugdinterventies wordt de interventie getoetst op een aantal onderdelen. Zo wordt onder andere getoetst of het effect op de doelgroep wordt bereikt dat de interventie beoogt te bereiken. Wanneer de interventie deze toets van doelmatigheid (de effectiviteitstoets) heeft doorstaan is het zaak de interventie breed te verspreiden. Immers, een positief effect dient onder een zo’n groot mogelijke groep jongeren bereikt te worden. Toch?

Toon meer informatie

Start ‘Entrepreneurial and Responsible Leadership’ cursus

23-9-2015 - Willem van Vredendaal

Deze week start de cursus ‘Entrepreneurial and Responsible Leadership’ (EARL) op de Universiteit van Tilburg. De EARL cursus is onderdeel van het ‘Outreaching Honours Program’ waarbinnen studenten, op basis van excellente studieresultaten tijdens het eerste studiejaar, een extra mogelijkheid wordt geboden om zich naast het reguliere bachelor programma verder te ontwikkelen. Onze collega’s John Goedee en Stijn van Sommeren zijn betrokken bij de EARL cursus: John als ‘Course Director’ en Stijn zal enkele colleges verzorgen. Verschillende leiderschapsstijlen, het acteren en het maken van beslissingen in een dynamische context en de psychologische eigenschappen van een leider staan centraal tijdens de cursus. Raadpleeg voor meer informatie over de inhoud van de cursus: https://www.tilburguniversity.edu/students/broaden/outreaching/about/course/.

Maatschappelijke kosten en baten ‘Alleen jij bepaalt’

12-8-2015 - Willem van Vredendaal

De analyse naar de maatschappelijke kosten en baten van de ‘Alleen jij bepaalt wie je bent’ (AJB) jeugdinterventie blijkt dat elke geïnvesteerde euro door het Ministerie van Veiligheid en Justitie de maatschappij tussen de 19 en 32 euro oplevert! Raadpleeg de Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse door hier te klikken. Optimale Samenwerking verzorgt de borging van de AJB interventie middels haar samenwerkingssoftware INKIS. Daarnaast wordt ook de voortgang van de jongeren gemonitord in de samenwerkingssoftware.

Toon meer informatie